Эсептик-кассалык тейлөө

 “Толубай” АКБ ЖАК Сиздерге улуттук жана чет элдик валютада эсептик-кассалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштайт.

Алыш-бериш эсебин ачуу жана тейлөө АКЫСЫЗ. Алыш-бериш эсебин жүргүзүү үчүн сиз эч кандай комиссия төлөбөйсүз.

 Алыш-бериш эсебин ачуу үчүн юридикалык жактарга төмөнкүлөр керек:

 • Банктык эсеп ачуу үчүн анкета-билдирүү;
 • Пайда көрүүчүнү аныктоо жана идентификациялоо боюнча анкета (жеке жак);
 • Юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечимдин көчүрмөсү (уюмдаштыруучулардын, акционерлердин чогулушунун протоколу), юридикалык жактын ыйгарым укуктуу жагынын мөөрү жана кол тамгасы менен кошо. Эгер жак 2009-жылдын 1-апрелинен кийин катталган болсо, юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечимдин нотариалдык  ырасталган көчүрмөсү берилет;
 • Уставдын, Жобонун нотариалдык ырасталган көчүрмөсү же түп нускасы;
 • 2 жана андан көп уюмдаштыруучу болсо, Уюмдаштыруу келишиминин көчүрмөсү юридикалык жактын ыйгарым укуктуу жагынын мөөрү жана кол тамгасы менен ырасталган болушу керек;
 • Юридикалык жактын ыйгарым укуктуу жагынын мөөрү жана кол тамгасы менен ырасталган, юстиция органдарында Мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (түп нусканы ала келүү керек). Эркин экономикалык аймакта катталган юридикалык жактар үчүн – ЭЭА Дирекциясы тарабынан берилген Каттоо жөнүндө күбөлүк;
 • Эгер юридикалык жактын ишмердүүлүгү лицензиялоого жатса, юридикалык жактын ыйгарым укуктуу жагынын мөөрү жана кол тамгасы менен ырасталган,  ишмердүүлүктү жүргүзүү укугуна лицензиянын көчүрмөсү;
 • Карточкада көрсөтүлгөн кызмат адамдарын дайындоо жөнүндө чечимдин (буйруктун) көчүрмөсү, кол тамгаларынын үлгүсү менен;
 • Юридикалык жак салыктык каттоо жери боюнча салыктык кызматтан маалым кат КР учурдагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык таризделип, милдеттүү түрдө ИНН көрсөтүлүшү керек;
 • Статистика органдары тарабынан берилген статистикалык картанын көчүрмөсү. Эгер юридикалык жак 2008-жылдын 2-июнунан кийин катталган болсо, мындай документ талап кылынбайт;
 • Карточкада көрсөтүлгөн адамдардын паспортторунун көчүрмөлөрү, кол тамгаларынын үлгүлөрү менен;
 • Кол тамгалардын үлгүлөрү жана мөөрдүн оттиски менен эки карточка (нотариалдык ырасталган);
 • Эскертүү: мамлекеттик ишканалар жана мекемелер үчүн банкта эсеп ачууга Борбордук казыначылыктын уруксаты талап кылынат.

 

Коммерциялык эмес уюмдар үчүн (фонддор жана коомдук уюмдар):

 • Банктык эсеп ачуу үчүн анкета-билдирүү;
 • Пайда көрүүчүнү аныктоо жана идентификациялоо боюнча анкета (жеке жак); 
 • Коммерциялык эмес уюмду түзүү жөнүндө чечимдин көчүрмөсү (уюмдаштыруучулардын чогулушунун протоколу), юридикалык жактын ыйгарым укуктуу жагынын мөөрү жана кол тамгасы менен кошо (түп нусканы ала келүү керек);
 • Коммерциялык эмес уюм түзүүнү демилгелеген жарандардын  аты-жөнү, туулган жылы (коммерциялык эмес уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын мөөрү жана колтамгасы менен ырасталган)  көрсөтүлгөн тизмесинин көчүрмөсү;
 • Коммерциялык эмес уюмдун жетектөө органдарынын мүчөлөрүнүн тизмесинин көчүрмөсү (коммерциялык эмес уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын мөөрү жана колтамгасы менен ырасталган);
 • Фонд түзүү тууралуу  мурас кагазынын нотариалдык жактан ырасталган  көчүрмөсү, эгерде фонд ушундай кагаздын негизинде түзүлгөн болсо;
 • Уставдын (Жобонун) нотариалдык жактан ырасталган  көчүрмөсү, анын ичинде бардык  өзгөртүүлөр жана толуктоолор;
 • Юстиция органдарында Мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн коммерциялык эмес уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын мөөрү жана колтамгасы менен ырасталган  көчүрмөсү (өзүндө түп нускасы болууга тийиш);
 • Ишкердикти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиянын коммерциялык эмес уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын мөөрү жана колтамгасы менен ырасталган көчүрмөсү, эгерде коммерциялык эмес уюмдун иши лицензияланууга тийиш болсо;
 • Колтамгалар үлгүсү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн кызмат адамдарынын дайындалгандыгы тууралуу чечимдин (буйруктун) көчүрмөсү   (коммерциялык эмес уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын мөөрү жана колтамгасы менен ырасталган);
 •  Милдеттүү түрдө ИНН көрсөтүү менен, КР мыйзам талаптарына ылайык учурдагы датага карата таризделген, коммерциялык эмес уюмдун жеринде салыктык каттоодон өткөндүгү тууралуу салык кызматынын маалымкаты;
 • Статистика органдары тарабынан берилген статистикалык картынын көчүрмөсү, эгерде жак 2008-жылдын 2-июнунан кийин катталган болсо, бул документ талап кылынбайт;
 • Колтамгалар үлгүсү түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн адамдардын паспортунун коммерциялык эмес уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын мөөрү жана колтамгасы менен ырасталган көчүрмөсү (өзүндө түп нускасы болууга тийиш);
 • Колтамгалар үлгүсү жана мөөрдүн оттискасы менен эки карточка (нотариалдык жактан ырасталган). Банктык аманат келишими боюнча эсеп ачуу үчүн колтамагалар үлгүсү менен карточканын коммерциялык эмес уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын мөөрү жана колтамагсы менен ырасталган  бир нускасы эле жетиштүү болот;
 • Борбордук Казыналыктын банкта эсеп ачууга уруксаты (мамлекеттик бюджеттин каражат эсебинен каржыланган коммерциялык эмес уюмдар үчүн).

 

Дыйкан чарбалар үчүн:

Юридикалык жак-резидент катары бардык документтер сунушталат. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жер участкасын бөлүп берүү жөнүндө  чечимин кошумча сунуштоо зарыл.

Жеке ишкерге:

 • Эсеп ачууга анкета-билдирме;
 • Статистика органдарында каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн жеке ишкердин мөөрү (эгер бар болсо) жана кол тамгасы менен ырасталган көчүрмөсү (өзүндө түп нускасы болууга тийиш);
 • Паспорттун жеке ишкердин мөөрү (эгер бар болсо) жана кол тамгасы менен ырасталган көчүрмөсү (өзүндө түп нускасы болууга тийиш);
 • Колтамгалар үлгүсү жана мөөрдүн оттискасы менен эки карточка (нотариалдык жактан ырасталган);
 • Милдеттүү түрдө ИНН көрсөтүү менен, КР мыйзам талаптарына ылайык учурдагы датага карата таризделген, коммерциялык эмес уюмдун жеринде салыктык каттоодон өткөндүгү тууралуу салык кызматынын маалымкаты;

Эскертүү: Банктык аманат келишими боюнча эсеп ачуу үчүн колтамгалар үлгүсү менен карточканын   жеке ишкердин мөөрү жана колтамгасы менен ырасталган  бир нускасы эле жетиштүү болот.  

Тейлөө тарифтери:

Сом түрүндөгү эсептешүү эсептерин ачуу   Акысыз
Клиринг боюнча төлөм тапшырууларын которуу   10 сом 1 п/п
Гросс боюнча төлөм тапшырууларын которуу   130 сом 1 п/п

Сомду билдирме боюнча эсептешүү эсептеринен нак акчага айландыруу:  

 1 000 001 сом  жана андан жогору 

  500 001 ден 1 000 000 сомго чейин

  35 001 ден 500 000 сомго чейин

  35 000 сомго чейин 

 

0,2%

0,25%

0,3%

100 сом


 

Валюталардын курсу 03.06.2020

Сатып алуу Сатуу
USD 73.1000 73.8000
EUR 80.0000 83.0000
RUB 1.0400 1.0900
KZT 0.1600 0.2000
Курс
USD 73.4927
EUR 81.8635
RUB 1.0542
KZT 0.1797
Өз төлөмдөрүнө түйүндө байкоо жүргүзүүнүн тез жана ыңгайлуу ыкмасы
 
Кызматтарды төлөгүлө жана каражаттарды дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө которгула