Реквизиттер

ЗАО АКБ  “Толубай” (Головной банк)

    720001, г.Бишкек, ул.Уметалиева, 105 
    ИНН: 02501199610093, УККН 999
    БИК: 116001
    Р/с в НБКР: 1010126049701072
    ОКПО: 21243830 
    Тел.: 902-902, 392-392 
    Факс: 902-902  
    e-mail: reception@tolubaybank.kg
 


Филиал “Толубай-Запад” 

    720010, г.Бишкек, ул.Токтогула, 247 
    ИНН: 41804200710031
    БИК: 116003
    Р/с в ЗАО АКБ “Толубай”: 1164115119200175
    ОКПО: 24435754
    Рег. № СФ 02-01239-06, 002 Ленинская ГНИ 
    Тел.: 65-59-51, 655-888 
    Факс: 65-05-84  
    e-mail: opo-ftz@tolubaybank.kg


 
Бишкекский филиал ЗАО АКБ “Толубай” 

    722005, г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 10 
    ИНН: 41701200210110
    БИК:  116002
    Р/с в ЗАО АКБ “Толубай”: 1164115110090966
    ОКПО: 22864557
    Рег. № СФ 01-00895-06, 004 Первомайская ГНИ 
    Тел.: 59-02-31, 59-02-32  
    Факс: 54-12-68  
    e-mail: bftolubay@tolubaybank.kg


 
Сберегательная касса  №032-0-01 

    720040, г.Бишкек, ул.Киевская, 95А 
    ИНН: 02501199610093
    БИК: 116001 
    Тел.: 66-54-14 
    Факс: 62-43-97  
    e-mail: sk01@tolubaybank.kg


 
Сберегательная касса  №032-0-03  

    720055, г.Бишкек, ул.Ахунбаева, 129а 
    ИНН: 02501199610093
    БИК: 116001 
    Тел.: 56-66-87 
    Факс: 902-902  
    e-mail: sk03@tolubaybank.kg


 
Терминал ЗАО АКБ “Толубай” 

    720001, г.Бишкек, ул.Токтогула, 165 
    ИНН: 02501199610093
    БИК: 116001 
    Тел.: 31-27-90, 31-30-08 
    Факс: 902-902  
    e-mail: t01@tolubaybank.kg

Валюталардын курсу 03.06.2020

Сатып алуу Сатуу
USD 73.1000 73.8000
EUR 80.0000 83.0000
RUB 1.0400 1.0900
KZT 0.1600 0.2000
Курс
USD 73.4927
EUR 81.8635
RUB 1.0542
KZT 0.1797
Өз төлөмдөрүнө түйүндө байкоо жүргүзүүнүн тез жана ыңгайлуу ыкмасы
 
Кызматтарды төлөгүлө жана каражаттарды дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө которгула