Башкаруу

I. Чекошев Айбек Мелисканович – "Толубай" АКБ ЖАКынын Башкаруу төрагасы

Туулган жылы: 1976 –жылдын 28-декабры  Фрунзе шаары;

Улуту: кыргыз;

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы;

Билими: жогорку, Ж. Баласагын атындагы КМУУ, Бишкек шаары,1998-жыл,  «юрист – укук таануучу»;

Акыркы 10 жылда курстарда окуу:

Банк мыйзамдары боюнча семинар. (ЭВФ Укуктук департаменти,  2006 -жыл);

Шектүү трансакцияларды табуу жана ыйгарым укуктуу ведомстволор тарабынан алар боюнча отчетторду берүү. (Казыналыкты техникалык колдоо кеңсеси. АКШ, 2008 -жыл);

Баалуу кагаздар рыногун уюштуруу жана иштетүү. (Кыргыз Фондулук Биржасынын баалуу кагаздар рыногунун адистерин даярдоо боюнча окуу борбору, 2009 -жыл);

Эл аралык коммерциялык арбитраж. Мыйзамдар, регламенттер жана тажрыйба (Эл аралык третей соту, 2012-жыл)

Эмгек ишмердиги:

1996-жылдан баштап  – азыркы мезгилге чейин – юрист – стажер, адис, башкы адис, начальниктин орун басары, юридикалык кызматтын начальниги, Башкаруу мүчөсү, Башкаруу 
Төрагасынын орун басары – иш башкаруучу, Башкаруу Төрагасынын м.а., «Толубай» АКБ ЖАКынын Башкаруу Төрагасы.

II. Байгуттиев Нурбек Сейтбекович – "Толубай" АКБ ЖАКынын Башкаруу Төрагасынын орун басары

Туулган жылы: 16 август 1972ж. Фрунзе ш.;

Улуту: кыргыз;

Жарандык: Кыргыз Республикасы;

Билими: жогорку, КУУ, Бишкек ш.,1994 ж., «экономист»;

Акыркы 10 жылда курстарда окуу:

Структуралык каржылоо, Дүйнөлүк Банк жана КР Финансы Министрлиги, Проект "Агробизнес жана маркетинг"( Бишкек ш. 2010ж.).

Корпоративди башкаруу, CIPE (Эл аралык жеке ишкерлик борбору) жана Коомдук Фонд "Корпоративдик башкаруу мектеби" (Бишкек ш. 2014ж.)

Бизнес ийгиликтеринин критикалык факторлору, Кыргыз-Жапон адам өнүктүрүү борбору (Бишкек ш. 2015ж.)

Эмгек ишмердиги:

01.11.1992 - 26.01.1996ж.ж. - Башкы бухгалтер МП "БЖЧ-444" Бишкек ш.

1996ж. – азыркы учурга чейин – Башкаруу Төрагасынын орун басары, Башкаруу Төрагасы, Төраганын Кеӊешчиси ЖАК АКБ «Толубай».

III. Исмаилова Рамиля Джумадиновна – Башкаруу мүчөсү – банктын башкы эсепчиси;

Туулган жылы: 1971 –жылдын 8-январы,  Фрунзе;

Улуту: кыргыз;

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы;

Билими: жогорку, КАСИ,  Бишкек шаары,1993 -ж., «инженер – экономист»;

Акыркы 10 жылда курстарда окуу:

Банктагы бухэсеп (башкы бухгалтердин деңгээли)  (USAID,  2000 -ж.)

Сертификацияланган бухгалтер-практик. (ОБА КР, 2006 -ж.)

Финансылык эсеп 1., Башкаруучулук эсеп 1., Салыктар жана укук. (Бухгалтерлердин жана аудиторлордун бирикмеси (ОБА), 2000-2006 –ж.)

Мүлк күрөөсүн эсепке алуу жана чакан кредит компанияларынын салыгы. (Салык консультанттары палатасын окутуу борбору 2012 -ж.)

Эмгек ишмердиги:

1993 –жылдан – 2006-жылга чейин – үйрөнчүк, эсепчи – эксперт, башкы адис, башкы эсепчинин орун басары, башкы эсепчи, РК «Аманбанк» ААКынын башкы эсепчисинин орун басары;

2006-жылдан  – 2008 –жылга чейин Башкы эсепчинин орун басары, бөлүм башчы, «Доскредобанк» ААКынын башкармалыгынын начальниги

2008-жылдан азыркы мезгилге чейин  –   Башкаруу мүчөсү – «Толубай» АКБ ЖАКынын башкы эсепчиси.

IV. Боркоев Шабданбек Калыбекович – Башкаруу мүчөсү - Толубай Батыш филиалынын директору;

Туулган жылы: 1967 –жылдын 29-июну,  Нарын шаары;

Улуту: кыргыз;

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы;

Билими: жогорку, БПИ, Бишкек шаары,1984 -жыл,  «инженер-куруучу-технолог»;

Акыркы 10 жылда курстарда окуу:

Эмгек ишмердиги:

1994-жылдан баштап азыркы мезгилге чейин  – «Удача» КЖК ломбардынын директору, Директорлор Кеңешинин мүчөсү, ревкомиссиянын төрагасы, аманат кассасынын башкаруучусу, Бишкек 
филиалынын директору,  «Толубай» АКБ ЖАКынын Башкаруу мүчөсү

V. Жаналиев Эсенбек Асанкадырович – Башкаруу мүчөсү- Баалуу кагаздардар жана валюттук операция башкармалыгынын жетекчиси 

Туулган жылы: 07 сентябрь 1977 ж., Сару а., Жети-Өгүз р-ну, Ысык-Көл обл.;

Улуту: кыргыз;

Жарандык: Кыргыз Республикасы;

Билими: Кыргыз Агрардык Академия, Бишкек ш., 1999 ж., «Агрардык экономика»;

Эмгек ишмердиги:

1999 -2002 ж.ж. – бухгалтер – операционист, чет өлкө валюталары боюнча операциясынын бухгалтери филиал «Ысык-Көл Илим» ИАКБ «Ысык-Көл», БФИ АКБ «Ысык-Көл»;

2002 – 2019 ж.ж. – стажер, кенже бухгалтер, Валюттук башкарманын кенже экономисти, экономист, улук экономист, жетекчинин орун басары, баалуу кагаздардар жана валюттук операция башкармалыгынын жетекчиси ЖАК АКБ «Толубай».

07.06.2019-ж. ЖАК АКБ «Толубай» Башкаруу мүчөсү.- баалуу кагаздардар жана валюттук операция башкармалыгынын жетекчиси.

Валюталардын курсу 25.05.2020

Сатып алуу Сатуу
USD 73.7000 74.4000
EUR 79.0000 82.0000
RUB 1.0200 1.0800
KZT 0.1600 0.2000
Курс
USD 75.0293
EUR 82.3297
RUB 1.0579
KZT 0.1817
Өз төлөмдөрүнө түйүндө байкоо жүргүзүүнүн тез жана ыңгайлуу ыкмасы
 
Кызматтарды төлөгүлө жана каражаттарды дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө которгула