Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

ЖАК АКБ Толубай акционерлеринин кезексиз чогулушу

ЖАК АКБ «Толубай»  2023-жылдын 04-майда саат 16:00дө Бишкек шаары, Үмөталиева, 105 дареги боюнча өткөрүлө турган ЖАК АКБ «Толубай» акционерлеринин кезексиз чогулушу жөнүндө маалымдайт.

Күн тартиби менен бул жерден таанышууга болот.