Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

ЖАК АКБ Толубай акционерлеринин жылдык чогулушу

ЖАК АКБ «Толубай»  2023-жылдын 25-мартында саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиева, 105 дареги боюнча өткөрүлө турган ЖАК АКБ «Толубай» акционерлеринин жылдык жалпы чогулушу жөнүндө маалымдайт.

Күн тартиби менен бул жерден таанышууга болот.