Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Банктын акционерлери болуп 2 юридикалык жак жана 11 физикалык жак эсептелет.