Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Чекошев Айбек Мелисканович
"Толубай" АКБ ЖАКынын Башкармалыгынын төрагасы

Туулган күнү жана жери: 28-январь, 1976-жыл, Фрунзе ш.

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку

 • Ж.Баласагын атындагы КМУУ, Бишкек ш., 1998-жыл, "юрист-укуктаануучу"

Эмгек ишмердиги:

 • 1996-жылдан азыркы мезгилге чейин - юрист-стажер, адис, улуу адис, башчынын орун басары, юридикалык кызматтын башчысы, иштер башкаруучусу, Башкармалыктын мүчөсү, Башкармалыктын Төрагасынын орун басары - иштер башкаруучусу, Башкармалыктын Төрагасынын милдетин аткаруучу, "Толубай" АКБ ЖАКынын Башкармалыгынын Төрагасы.

Байгуттиев Нурбек Сейтбекович
Башкармалыктын Төрагасынын орун басары

Туулган күнү жана жери: 16-август, 1972-жыл, Фрунзе ш.

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку

 • КМУУ, Бишкек ш., 1994-жыл, "экономист"

Эмгек ишмердиги:

 • 01.11.1992-жылдан 26.01.1996-жылга чейин - "БЖЧ-444" ЧИсинин Башкы эсепчиси, Бишкек ш.
 • 1996-жылдан азыркы мезгилге чейин - "Толубай" АКБ ЖАКынын Башкармалыктын Төрагасынын орун басары, Башкармалыктын Төрагасы, Башкармалыктын Кеңешчиси.

Исмаилова Рамиля Джумадиновна
Башкармалыктын мүчөсү-банктын Башкы эсепчиси

Туулган күнү жана жери: 8 января 1971 г., г. Фрунзе

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку

КАКИ, Бишкек ш, 1993-жыл, "инженер-экономист"

Эмгек ишмердиги:

 • 1993-жылдан 2006-жылга чейин - "Аманбанк" РК ААКынын окуучусу, бухгалтер-эксперт, башкы адис, башкы эсепчинин орун басары, башкы эсепчи, башкы эсепчинин орун басары;
 • 2006-жылдан 2008-жылга чейин - "ДосКредобанк" ААКынын башкы эсепчинин орун басары, бөлүм башчы, башкармалыктын башчысы
 • 2008-жылдан азыркы мезгилге чейин - "Толубай" АКБ ЖАКынын Башкармалыгынын мүчөсү- башкы эсепчи.

Боркоев Шабданбек Калыбекович
Башкармалыктын мүчөсү - "Толубай-Батыш" филиалынын директору

Туулган күнү жана жери: 29-июнь, 1967-жыл, Нарын ш.

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку

 • БПИ, Бишкек ш., 1984-жыл, "инженер-куруучу-технолог"

Эмгек ишмердиги:

 • 1994-жылдан азыркы мезгилге чейин - "Удача" ломбарды ЖККсынын директору, Директорлор Кеңешинин мүчөсү, ревкомиссиянын төрагасы, сактык кассанын башкаруучусу, Бишкек филиалынын директору, "Толубай" АКБ ЖАКынын Башкармалыгынын мүчөсү.

Жаналиев Эсенбек Асанкадыроваич
Башкармалыктын мүчөсү

Туулган күнү жана жери: 7-сентябрь, 1977-жыл, Саруу айылы, Жети-Өгүз району, Ысык-Көл облусу

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: Кыргыз Агрардык Академиясы, Бишкек ш., 1999-жыл, "Агрардык экономика"

Эмгек ишмердиги:

 • 1999-жылдан 2002-жылга чейин - бухгалтер-операционист, "Ысык-Көл" ИАКБсынын "Ысык-Көл Илим" филиалынын, "Ысык-Көл" БФИ АКБсынын чет өлкөлүк валютадагы операциялар боюнча бухгалтери;
 • 2002-2019-жылдар - стажер, кичи бухгалтер, Валюта башкармалыгынын кичи экономисти, экономист, улуу экономист, башчынын орун басары, "Толубай" АКБ ЖАКнын Валюталык операциялар жана баалуу кагаздар менен операциялар башкармалыгынын башчысынын орун басары, башчысы.
 • 07.06.2019-жылдан баштап - "Толубай" АКБ ЖАКынын Башкармалыгынын мүчөсү кызматына бекитилген.