Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

КОТОРУУ ҮЧҮН РЕКВИЗИТТЕР

"Толубай" АКБ ЖАКынын россия рублиндеги акча каражаттарын киргизүү үчүн реквизиттер:

PAY THRU:

ПАО "Сбербанк ”Россия, Москва, ИНН 7707083893
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, в ГУ Банка России по ЦФО

BENEFICIARY BANK:

Счет №30111810400000001618
ЗАО АКБ "Толубай"
TOLUKG 22
Кыргызская Республика, Бишкек,
720001, ул.Уметалиева, 105

ИНН/КИО в РФ: 9909123729/12372

КПП в РФ: 774487001

BENEFICIARY