Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 
*Бул баракча насыялык келишимди же насыяга табыштаманы алмаштырбайт, бир нече мекеменин насыялоо шарттарын салыштырууга жардам берет
1-БОЛУК. Насыя боюнча маалыматтар
Насыянын максаты
Валютаны тандаңыз
Насыянын суммасы (Сиз алууну каалаган сумма)
Насыянын суммасы сомдон доллардан евродон рублдан кем эмес болушу керек
Насыянын суммасы сомдон доллардан евродон рублдан жогору болбошу керек
Насыяны камсыздоо
Насыяны төлөө ыкмасы
Ийкемдүү график боюнча ай сайын төлөмдүн мөөнөтү өзүнчө белгиленет
Насыянын мөөнөтү (ай менен)
Пайыздык чен (номиналдык):
Жылдык натыйжалуу пайыздык чен (номиналдык пайыздык ченди жана насыяны тейлөө боюнча чыгымдарды камтыйт)
Пайыздык чен ( бир ай учун%):
Төлөм берүү тездиги:
ай сайын
Бир жолку төлөмдүн суммасы:
Насыяны тейлөө боюнча чыгымдар, анын ичинде:
Комиссия за рассмотрение Заявления:
Насыялык акча каражаттарын берүү үчүн комиссия:
Үчүнчү жактардын комиссиясы:
үчүнчү жактардын тарифтери
Төлөө графигин көрсөтүү 
ТӨЛӨӨ ГРАФИГИ
Айы Негизги карызды төлөө Мөөнөттүү пайыздардын суммасы Бир жолку төлөмдүн суммасы Төлөөдөн кийинки карыздын калдыгы
2-БӨЛҮК. Башка маанилүү шарттар
Насыялык келишимдин шарттарын бузгандык үчүн айып төлөм
Төлөдүн мөөнөтүн өткөрүү үчүн айып төлөм төмөндөгүдөй колдонулат:
карызды кечиктирген күндөн тартып тандаңыз (ай сайын төлөм: насыянын негизги суммасы+пайыздар)
Ушул баракчанын 1 жана 2-бөлүмүндө камтылган маалымат, акырык болуп эсептелбейт жана насыялык келишимде өзгөртүлүшү мүмкүн.
3-БОЛУК. Потенциалдуу зайымчы катары сиздин укуктарыңыз
ФКМны жана финансылык кызмат көрсөтүүнү тандоодо Сиз эркинсиз
Сиз насыялык келишим же башка келишимге, макулдашууга кол коюудан баш тартууга укуктуусуз.
Сиз насыялык келишимдин тилин тандоого укуктуусуз: мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус).
Сиз бардык тиркелген документтер менен кошо насыялык келишимдин долбоорун колуңузга алып, 1 күндөн 3 күнгө чейин ФКМдан тышкары консультация алууга укуктуусуз
Сиз насыянын шарттары жана наркы, төлөмдөр жана насыя боюнча эсептөөлөр (пайыздары, пенясы, айыптары), насыялык келишим боюнча Сиздин укуктарыңыз жана милдеттерниңиз, тобокелдиктер, кесепеттер жана ал боюнча жоопкерчилик, ошондой эле насыянын шарттарына байланышкан башка түшүнүксүз суроолор тууралуу толук маалымат жана түшүндүрмө алууга укуктуусуз.
Насыялык келишимген кол коюудан кийин, бирок акча каражаттарын анык алганга чейин Сиз насыядан төлөөсүз баш тартууга укуктуусуз.
Эгер Сизде нааразычылык болсо, (312) 902 902 телефону боюнча кайрылсаңыз болот.