Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 
ДЕПОЗИТТЕРДИ САЛЫШТЫРУУ
Пайыздык чен
Кошумча төгүм
Мөөнөтүнөн мурда токтотуу
Ай сайын % төлөп берүү
%дарды капитализациялоо
Жарым-жартылай алуу
Баштапкы төгүмдүн минималдуу суммасы
* Аманаттын минималдык суммасы жана башка валютадагы кошумча төлөмдөрдүн суммасы боюнча кенен маалыматты депозиттин ичинен караңыз