Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Чет өлкөлүк валютада күнүмдүк эсеп ачуу:

 • юридикалык жактарга - акысыз;
 • физикалык жактарга - акысыз;
 • эсепти эсептешүү-кассалык тейлөө - акысыз.

Тарифтер:

 • 12 500 EUR чейин - 3300 сом + накталай эмес формада үчүн ком. (сумманын 0,1% ы);
 • 20 000 USD чейин – 20 USD + накталай эмес формада үчүн ком. (сумманын 0,1% ы);
 • 20 000,01 USD дан 100 000 USD чейин- 0,1% + накталай эмес формада үчүн ком. (сумманын 0,1% ы) которуунун суммасынан;
 • 12 500,01 EUR дон 100 000 EUR чейин – 5300 сом + накталай эмес формада үчүн ком. (сумманын 0,1% ы) которуунун суммасынан;
 • 100 миңден жогору USD/EUR - макулдашуу боюнча;
 • 5 000 000 RUB чейин - 450 сом;
 • 5 000 000,01 RUB жогору - макулдашуу боюнча.

  Накталай акча төгүмү үчүн комиссия:

 • Сом менен акысыз;
 • 100 000ге чейин USD\EUR – 0,00%-0,80%, 100 000ден жогору USD\EUR - макулдашуу боюнча;
 • 1 000 000го чейин RUB - 0,6%, 1 000 000дон жогору RUB - макулдашуу боюнча.

  Банк ичиндеги, анын ичинде филиалдар ортосундагы которуулар:

 • 100 миң USDга чейин эквиваленттүү суммада - акысыз;
 • 100 миң USDдан жогору эквиваленттүү суммада - макулдашуу боюнча;