Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Аккредитивдер:


импорт боюнча:

Операциянын түрү

Алынуучу комиссия

min

Эскертүүлөр

Тастыкталбаган аккредитив ачуу

0,2%

2500

которуунун суммасынан

Тастыкталган аккредитив ачуу

0,3%

2500

которуунун суммасынан

Аккредитивдин шарттарын өзгөртүү

2500

 

 

Аккредитив боюнча төлөм

0,2%

2000

которуунун суммасынан

экспорт боюнча::

Операциянын түрү

Алынуучу комиссия

min

Эскертүүлөр

Кардарга аккредитивди авизалоо

0,2%

2500

которуунун суммасынан

Документтерди кабыл алуу жана текшерүү

0,2%

1500

которуунун суммасынан