Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

«"Интернет-Банкинг"» кызматы - банк менен иштөөнүн эң ыңгайлуу ыкмасы. Сиз төмөнкү банктык операцияларды Банктын кеңсесине келбестен жүргүзө аласыз:

 • Сиздин эсептериңиздеги бардык кыймылдарды жана каражаттардын калдыктарын көзөмөлдөө;
 • Төлөмдөрдү жүргүзүү;
 • Акча каражаттарын конвертациялоо;
 • Эсеп боюнча жыйынды көчүрмөлөрдү алуу.

Бул кызматтын колдонуучусу болуп калыш үчүн Сизге төмөнкүлөр зарыл:

 • Биздин Банкыбызда эсептешүү эсебиңиздин болушу;
 • "Интернет-Банкинг" тутумуна кошулууга өтүнмө берүү
 • "Интернет-Банкинг" тутуму боюнча тейлөө келишимине кол коюу
 • "Интернет-Банкинг" тутумуна кошулуу - акысыз;
 • Кардарды "Интернет-Банкинг" тутуму боюнча тейлөө - акысыз.
 • Банк аралык эсептешүүлөрдүн клирингдик тутуму боюнча төлөмдөр - 10 сом.
 • Банк аралык эсептешүүлөрдүн гросстук тутуму боюнча төлөмдөр - 130 сом.

Кошумча түрдө

Колдонуучулар үчүн ИБ тутумунда иштөө үчүн нускама