Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Салымдын артыкчылыктары:

 • сиздин үнөмдөлгөн акчаңызды салуунун эң кирешелүү формалары;
 • жагымдуу пайыздык чендер;
 • ачылган күнү боюнча сыйакыларды төлөп туруу;
 • салымдын ыңгайлуу мөөнөттөрү;
 • сыйакынын туруктуу чендери;
 • сыйакынын чени салымдын мөөнөтүнө жараша жогорулайт.

Салымдын шарттары:

 • Салым сом менен же чет өлкөлүк валюта менен Кыргыз Республикасынын резиденттеринен жана резидент эместерден кабыл алынат;
 • Минималдык сумма: 1000 сом
  • же 50 АКШ доллары;
  • же 50 Евро;
  • же 1000 Россия рубли;
  • же 5000 Казак теңгеси;
  • же 100 Кытай юаны);
 • Салымдын иштөө мөөнөтү: 1 айдан 72 айга чейин;
 • Салымды жарым-жартылай алууга жана ага кошумча төгүмдөргө жол берилбейт;
 • 72 айга чейинки (өзүн кошуп) салымдар боюнча сыйакынын туруктуу чени;
 • Депозит боюнча пайыздарды төлөп берүү Салымчынын каалоосу боюнча жүргүзүлөт: ачылган күнүнө карата ай сайын же салымдын иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин;;
 • Салымды мөөнөтүнөн мурда талап кылуу учурунда Салымчы Банкка күн мурунтан билдирет;
 • Келишимдин иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин салымдын суммасын кошуп эсептелген сыйакыны эсепке алып төлөп берүү нак каражаттарды берүү жолу менен берилет, же кардардын каалоосу боюнча бул суммалар жаңы шарттар боюнча кайра таризделиши мүмкүн.

"Бай жашаңыз" депозитинин келишимдери боюнча пайыздык чендер

Улуттук валютадагы салымдар боюнча

Талап боюнча

1, 2 ай

3, 4, 5 ай

6, 7, 8 ай

9, 10, 11 ай

12, 13, 14 ай

15, 16, 17 ай

18, 19, 20, 21, 22, 23 ай

24, 30, 36 ай

48 ай

60 ай

72 ай

Эскертүү

0%

0,25%

4,5%

7%

8%

12,5%

12,75%

13%

13,75%

14%

14,25%

14,5%

Пайыздарды төлөп берүү ай сайын

0%

0,25%

4,59%

7,23%

8,30%

13,24%

13,52%

13,8%

14,65%

14,93%

15,22%

15,5%

***

Пайыздык чендер - жылдык


АКШ доллары менен салымдар боюнча

Талап боюнча

1, 2 ай

3, 4, 5 ай

6, 7, 8 ай

9, 10, 11 ай

12, 13, 14 ай

15, 16, 17 ай

18, 19, 20,21,22,23 ай

24,30,36 ай

48 ай

60 ай

72 ай

Эскертүү 

 

0%

0,1%

1%

1,5%

2%

3%

3,25%

3,5%

3,75%

4%

4,25%

4,5%

Пайыздарды төлөп берүү ай сайын

0%

0,10%

1%

1,51%

2,02%

3,04%

3,30%

3,56%

3,82%

4,07%

4,33%

4,85%

***

Пайыздык чендер - жылдык


ЕВРО менен салымдар боюнча

Талап боюнча

1 ай

3 ай

6 ай

9 ай

12 ай

15 ай

18 ай

24 ай

48 ай

60 ай

72 ай

Эскертүү

0%

0,1%

0,5%

1%

1,25%

1,75%

2%

2,25%

2,5%

2,75%

3%

3,25%

 

Пайыздарды төлөп берүү ай сайын

0%

0,10%

 

0,50%

 

1,00%

 

1,26%

 

1,76%

 

2,02%

 

2,27%

 

2,53%

 

2,78%

 

3,04%

 

3,30%

 

***

Пайыздык чендер - жылдык


Россия рубли менен салымдар боюнча

Талап боюнча

1 ай

3 ай

6 ай

9 ай

12 ай

15 ай

18 ай

24 ай

48 ай

60 ай

72 ай

Эскертүү

0%

0,1%

2,75%

6%

6%

7,75%

8%

8,25%

8,5%

8,75%

9%

9,25%

 

Пайыздарды төлөп берүү ай сайын

0%

0,10%

 

2,78%

 

6,17%

 

6,17%

 

8,03%

 

8,30%

 

8,57%

 

8,84%

 

9,11%

 

9,38%

 

9,65%

 

***

Пайыздык чендер - жылдык 


Казак теңгеси менен салымдар боюнча

Талап боюнча

1 ай

3 ай

6 ай

9 ай

12 ай

15 ай

18 ай

24 ай

Эскертүү

0%

1%

3%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

Пайыздарды төлөп берүү

0%

 

1,00%

 

3,04%

 

6,17%

 

7,23%

 

8,30%

 

9,38%

 

10,47%

 

11,57%

 

ай сайын***

Пайыздык чендер - жылдык


Кытай юаны менен салымдар боюнча

Талап боюнча

1 ай

3 ай

6 ай

9 ай

12 ай

15 ай

18 ай

24 ай

Эскертүү

0%

1%

5%

7%

8%

9%

9,5%

10,5%

11%

Пайыздарды төлөп берүү ай сайын

0%

 

1,00%

 

5,12%

 

7,23%

 

8,30%

 

9,38%

 

9,92%

 

11,02%

 

11,57%

 

***

Пайыздык чендер - жылдык

*** Натыйжалуу пайыздык чен КРУБдун "Банктык кызматтар боюнча сыйакынын өлчөмү жөнүндө маалыматты таратуу учурунда натыйжалуу пайыздык ченди эсептөө жөнүндө"