Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Салымдын шарттары:

  • Кошуп эсептелген пайыздар келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин берилет;
  • Пайыздардын капитализациясы жүргүзүлбөйт, пайыздар ай сайын төлөп берилбейт;
  • Келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин жана кардар талап кылбаган учурда, акча каражаттары (негизги сумма + пайыздар) 1 гана жолу ошондой эле мөөнөткө, кайра тариздөө мезгилинде колдонулуп жаткан пайыздык чен боюнча кайра таризделет.
  • Баштапкы төгүмдүн минималдуу суммасы 10 000 сом же 150 АКШ доллары;
  • Баштапкы төгүмдүн максималдуу суммасы 500 000 сом же 6 000 АКШ доллары;
  • Кошумча төгүмдөр ай сайын 150 000 сомдон же 2000 АКШ доллары;
  • 1 балага салымдын саны: чет өлкөлүк валютада 1 салымдан ашык эмес жана улуттук валютада 1 салымдан ашык эмес.

"Балдар үчүн" депозитинин келишимдери боюнча пайыздык чендер

улуттук валюта менен:

24 ай

Эскертүү

12,25%

%дарды төлөп берүү келишимдин мөөнөтүнүн аягында

**12,96%

 

АКШ доллары менен*:

24 ай

Эскертүү

4,25%

%дарды төлөп берүү келишимдин мөөнөтүнүн аягында

**4,33%

 

Пайыздык чендер - жылдык. 

** КРУБдун "Банктык кызматтар боюнча сыйакылар жөнүндө маалыматтарды таратуу учурунда натыйжалуу пайыздык ченди эсептөө жөнүндө" Жобосуна ылайык