Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Салымдын артыкчылыктары:

 • сиздин үнөмдөлгөн акчаңызды салуунун эң кирешелүү формалары;
 • Жагымдуу пайыздык чендер;
 • салымдын ыңгайлуу мөөнөттөрү;
 • сыйакынын туруктуу чендери;
 • сыйакынын чени салымдын мөөнөтүнө жараша жогорулайт.

Салымдын шарттары:

 • Салым сом менен же чет өлкөлүк валюта менен Кыргыз Республикасынын резиденттеринен жана резидент эместерден кабыл алынат;
 • Минималдык сумма: 1000 сом же50 АКШ доллары;
 • Салым чет өлкөлүк валютада 3төн 6 айга чейин жана сом менен 3 айга кабыл алынат;
 • Жарым-жартылай салымдарга жол берилбейт. Ал боюнча кошумча төгүмдөргө уруксат берилген эмес;
 • 6 айга чейинки (өзүн кошкондо) салымдар боюнча сыйакынын туруктуу чени;
 • Депозит боюнча пайыздарды төлөп берүү салымдын иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин жүргүзүлөт;
 • Салымды мөөнөтүнөн мурда талап кылуу учурунда Салымчы Банкка күн мурунтан билдирет;
 • Келишимдин иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин салымдын суммасын кошуп эсептелген сыйакыны эсепке алып төлөп берүү нак каражаттарды берүү жолу менен берилет, же кардардын каалоосу боюнча бул суммалар жаңы шарттар боюнча кайра таризделиши мүмкүн.

"Менин байлыгым" пайыздарды капитализациялоо менен мөөнөттүү депозитинин келишимдери боюнча пайыздык чендер

Улуттук валютадагы пайыздык чендер:

3 ай

3%

*3,04%

АКШ долларындагы пайыздык чендер*:

3 ай

6 ай

1%

1,5%

*1%

*1,51%

Пайыздык чендер - жылдык

** КРУБдун "Банктык кызматтар боюнча сыйакылар жөнүндө маалыматтарды таратуу учурунда натыйжалуу пайыздык ченди эсептөө жөнүндө" Жобосуна ылайык