Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 
Өзгөчө кыялдары бар адамдар үчүн

Күрөөсүз керектөөчүлүк насыялар физикалык жактарга жана/же мамлекеттик кызматкерлерге туруктуу эмгек ишмердигинен түшүүчү кирешесин тастыктаган документ тапшырган учурда жана үчүнчү жактардын кепилдиги менен (кепилдөөчүнүн) киреше бөлүгүн документалдуу тастыктоо менен берилет.

Максаты: эмерек сатып алуу, үйдү ремонттоо, контрак төлөө жана башка керектөөчүлүк муктаждыктар үчүн.

Негизги артыкчылыктары:

 • 1-3 иш күндүн ичинде каралат;

Насыялоонун шарттары:

 • 24 айга чейин;
 • Үчүнчү жактардын кепилдиги менен;
 • Насыянын суммасы 20 000 сомдон 200 000 сомго чейин;
 • Насыялар улуттук валютада берилет;
 • Паспорт (никеге туруу жөнүндө күбөлүк, никени үзүү жөнүндө күбөлүк ж.б.) - (карызгердин жана кепилдөөчүнүн);
 • Пайыздык чен 23%дан 25%га чейин;
 • Натыйжалуу пайыздык чен: 25,59%дан 28,07%га чейин;
 • Аннуитеттик жоюу графиги, барабар үлүштөр менен төлөө;
 • Иштеген жеринен акыркы 12 ай үчүн маяна тууралуу маалымкат тапшыруу (карызгер үчүн жана кепилдөөчү үчүн);
 • Жашаган жеринен маалымкат (карызгер жана кепилдөөчү үчүн).