Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 
Биз менен чогуу өсүңүз!

Бизнести өнүктүрүү үчүн насыялар физикалык жактарга коммерциялык ишмердикти жүргүзгөнүн тастыктаган учурда карызгердин коммерциялык ишмердигинин жүгүртүү каражаттарын көбөйтүү үчүн берилет.

Негизги артыкчылыктары:

 • 1-3 иш күндүн ичинде каралат;
 •  

Насыялоонун шарттары:

 • 60 айга чейин;
 • Кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу менен (укук аныктоочу документтер);
 • Жашаган жеринен маалымкат;
 • КРӨ алдындагы ЖРМА алдындагы "Кадастр" ММден маалымкат (кыймылсыз мүлк);
 • КРӨ алдындагы "Унаа" ММден маалымкат (унаа);
 • Паспорт (никеге туруу жөнүндө күбөлүк, никени үзүү жөнүндө күбөлүк ж.б.);
 • Кредиты предоставляются в национальной и иностранной валютах;
 • Насыянын суммасы 100 000 сом жана андан жогору;
 • KGS менен пайыздык чендер: 16%дан 23%га чейин;
 • USD менен пайыздык чендер: 14%дан 18%га чейин;
 • EUR менен пайыздык чендер: 14%дан 18%га чейин;
 • RUR менен пайыздык чендер: 14%дан 25%га чейин;
 • KGS менен натыйжалуу пайыздык чен: 17,23%дан 25,59%га чейин;
 • USD менен натыйжалуу пайыздык чен: 14,93%дан 19,56%га чейин;
 • EUR менен натыйжалуу пайыздык чен: 14,93%дан 19,56%га чейин;
 • RUR менен натыйжалуу пайыздык чен: 14,93%дан 28,07%га чейин;
 • Жоюунун жекече графиги;
 • Кирешелерди тастыктоо (патент, ЖИ күбөлүгү, ижара келишими, контракттар, которуулар ж.б.);
 • Кепилдөөчү милдеттүү эмес.