Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Насыялардын түрлөрү, шарттары:

 

Керектөөчүлүк насыялар

 

Кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу менен берилүүчү керектөөчүлүк насыялар

Көксөгөн кыялдарга насыялар

Керектөөчүлүк насыялар  физикалык жактарга туруктуу эмгек ишмердигинен түшүүчү кирешесин тастыктаган документ тапшырган учурда, эмерек сатып алуу, үйдү ремонттоо жана башка керектөөчүлүк муктаждыктар үчүн.

Негизги артыкчылыктары:

 • 1-3 иш күндүн ичинде каралат;
 • Кароо үчүн, насыяны накталоо үчүн жана графикти кайра эсептөө үчүн комиссия алынбайт.

Насыялоо шарттары:

 • 60 айга чейин;
 • Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу менен (укук аныктоочу документтер);
 • Жашаган жеринен маалымкат;

Толугураак...


Күрөөсүз (кепилдик менен) берилүүчү керектөөчүлүк насыялар

Дкадимки эмес кыялдары бар кадимки адамдар үчүн. Толубай банктан насыя алыңыз да, кооздукту орнотуңуз

Күрөөсүз керектөөчүлүк насыялар физикалык жактарга жана/же мамлекеттик кызматкерлерге туруктуу эмгек ишмердигинен түшүүчү кирешесин тастыктаган документ тапшырган учурда жана үчүнчү жактардын кепилдиги менен (кепилдөөчүнүн) киреше бөлүгүн милдеттүү түрдө документалдык тастыктоо менен берилет.

Максаты: эмерек сатып алуу, үйдү ремонттоо, контракт төлөө жана башка керектөөчүлүк муктаждыктар үчүн.

Негизги артыкчылыктары:

 • 1-3 иш күнү ичинде каралат;
 • Кароо үчүн, насыяны накталоо үчүн жана графикти кайра эсептөө үчүн комиссия алынбайт.

Насыялоонун шарттары:

 • 24 айга чейин;
 • Үчүнчү жактардын кепилдиги менен;
 • Насыянын суммасы 20 000 сомдон 200 000 сомго чейин;

Толугураак...БИЗНЕСТИ ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН НАСЫЯЛАР

Чоң кирешеге чыгымдар коркунучтуу эмес!

 

Бизнести өнүктүрүү үчүн насыялар физикалык жактарга коммерциялык ишмердикти жүргүзгөнүн тастыктаган учурда карызгердин коммерциялык ишмердигинин жүгүртүү каражаттарын көбөйтүү үчүн берилет.

Негизги артыкчылыктары:

 • 1-3 иш күндүн ичинде каралат;
 •  
 •  
 •  

Насыялоонун шарттары:

 • 60 айга чейин;
 • Кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу менен (укук аныктоочу документтер);
 • Жашаган жеринен маалымкат;

Толугураак...ИПОТЕКА - турак жай маселесин чечүүнүн ачкычы

Толубай Банктан ипотека - сиз даяр болгон чечим!Ипотеканын башкы артыкчылыгы турак жай сатып алуу үчүн зарыл сумманы көп жылдар бою топтоонун ордуна азыртан эле жаңы батирде (үйдө) жашап калуу мүмкүнчүлүгү жаралганында. Ошол эле учурда ипотека боюнча сатып алынган турак жай дароо ипотекалык насыянын карызгеринин менчиги болуп калат. Жаңы турак жайда карызгер жана анын үй-бүлө мүчөлөрү каттала алышат. Андан тышкары да ипотеканын бир катар "плюстары" бар: ипотекалык насыянын карызгерине мүлктүк салыктык чыгарып салуу берилет, ал карызгердин турак жай сатып алууга сарпталган суммага жана ипотеке боюнча пайыздарга киреше салыгын төлөбөгөнүнүн эсебинен ипотека боюнча пайызды иш жүзүндө төмөндөтөт; насыялоонун узак мөөнөтү ипотека боюнча төлөмдөрдү өтө чоң эмес, демек, өтө оор эмес кылат.

Негизги талаптар - кирешелердин (маяна, депозиттер, ижарага берүүдөн түшкөн кирешелер ж.б.) документалдык тастыкталышы, кыргыз жарандыгынын болушу, бир жерде бир жылдан кем эмес эмгек стажы, насыя боюнча кепилдөөчүлөрдү тапшыруу мүмкүнчүлүгү ж.б.

Күрөөлүк камсыздоону камсыздандыруу - болжол менен мүлктүн наркынын 0,2%ына жакын (кардар тандаган камсыздандыруу компаниясына байланыштуу болот).

Негизги артыкчылыктары:

 • 1-3 иш күндүн ичинде каралат;
 • Кароо үчүн, насыяны накталоо үчүн жана графикти кайра эсептөө үчүн комиссия алынбайт.

Толугураак...