Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

"Толубай" АКБ ЖАКы Сизге юридикалык жактар үчүн жана жеке ишкерлер үчүн улуттук жана чет өлкөлүк валютада эсептешүү эсептерин тейлөө боюнча кызматтарды сунуштайт. Эсептешүү эсептерин ачуу жана тейлөө АКЫСЫЗ. Сиз эсептешүү эсебин жүргүзүү үчүн эч кандай комиссия төлөбөйсүз.

Эсептешүү эсептери менен операциялар

  • Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместери үчүн улуттук жана чет өлкөлүк валютада эсептешүү эсептерин ачуу жана жүргүзүү.
  • Улуттук валютада клиринг, гросс тутумдары боюнча нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү.
  • SWIFT тутуму боюнча эл аралык төлөмдөрдү жүргүзүү.
  • Акча каражаттарын кардардын эсептерине киргизүү.
  • "Интернет-Банкинг" электрондук эсептешүү тутуму боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү.
  • Чет өлкөлүк валютаны кыргыз сомуна жана тескерисинче, ошондой эле бир чет өлкөлүк валютадан экинчисине конвертациялоо боюнча операцияларды жүргүзүү.
  • Улуттук жана чет өлкөлүк валютадагы нак акча каражаттарын кабыл алуу/берүү;
  • Нак чет өлкөлүк валюта менен алмашуу операциялары.

Кошумча

Эсептешүү эсебин ачуу үчүн зарыл документтердин тизмесиЮридикалык жана физикалык жактар үчүн тарифтер