Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатуу жана сатып алуу

Операциянын түрү

Алынуучу комиссия

Min

Max

Эскертүүлөр

Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатуу жана сатып алуу

1%

50

1000

Салынган суммадан