Размер шрифта
Интервал
Изображения
+ 996
 
312
 

Ижаралоо төмөндө көрсөтүлгөн мөөнөттөр боюнча жүргүзүлөт:

 •    0 күндөн 30 күнгө чейин;
 •    31 күндөн 90 күнгө чейин;
 •    91 күндөн 180 күнгө чейин;
 •    181 күн жана андан жогору;
   

Жекече сейфтерди ижаралоо боюнча кызматтарды көрсөтүү үчүн тарифтер
 

0 күндөн 30 күнгө чейинки мөөнөткө ижаралаган учурда:

 •      Жекече сейф 50×220×330 - 15 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 75×220×330 - 17 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 100×220×330 - 17 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 125×220×330 - 20 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 175×220×330 - 25 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 300×220×330 - 30 сом / 1 күн

31 күндөн 90 күнгө чейинки мөөнөткө ижаралаган учурда:

 •      Жекече сейф 50×220×330 - 10 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 75×220×330 - 13 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 100×220×330 - 13 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 125×220×330 - 15 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 175×220×330 - 20 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 300×220×330 - 25 сом / 1 күн

91 күндөн 180 күнгө чейинки мөөнөткө ижаралаган учурда:

 •      Жекече сейф 50×220×330 - 8 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 75×220×330 - 11 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 100×220×330 - 11 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 125×220×330 - 13 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 175×220×330 - 15 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 300×220×330 - 20 сом / 1 күн

180 күндөн ашык мөөнөткө ижаралаган учурда:

 •      Жекече сейф 50×220×330 - 7 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 75×220×330 - 8 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 100×220×330 - 8 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 125×220×330 - 10 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 175×220×330 - 13 сом / 1 күн
 •      Жекече сейф 300×220×330 - 17 сом / 1 күн

Ачкыч жоголгон учурда кулпуну алмаштыруу 1500 сом / күрөө

Тариздөө учурунда ачкыч жоголгон мезгилде кулпуну алмаштыруунун наркын төлөөгө камсыздоо катары акчалай күрөө депонирлөө зарыл. Акчалай күрөөнү кайтаруу ачкычтар Банкка кайтарылгандан кийин жүргүзүлөт.

Көңүл буруңуз! Рыноктун коньюнктурасына жараша Банктын учурдагы тарифтери өзгөрүшү мүмкүн.